top of page
Balance test

Pris 950,-

 

For vejledning i køb af olier, vitaminer, balance Shake mm. Kontakt Wayline Wellness

Menneskets udvikling - kost og sundhed
Genetiske faktorer afgør modtageligheden for mange sygdomme, hvorimod miljømæssige faktorer som f.eks. ernæring og fysisk aktivitet har stor betydning for hvilke genetisk modtagelige personer, der kan blive berørt. Den spontane mutationsrate for nuklear DNA estimeres til at være 0,5 % pr. millioner år. Derfor ligner vores genetiske profil i dag meget den, som vores forfædre havde og som blev grundlagt for 40.000-50.000 år siden og udviklet omkring deres kost [1, 2]. En essentiel del af deres kost var fedtsyrer, inklusive mættede, monoumættede (omega-9) og polyumættede fedtsyrer (omega-6 og omega-3).

 

 De hurtige kostændringer over kort tid, der har fundet sted igennem de seneste 100-150 år, er et helt nyt fænomen i menneskets udviklingshistorie. Dette gælder i særlig grad indtaget af de essentielle fedtsyrer omega-6 og omega-3 samt antioxidanter fra vegetabilske kilder [3]. Færdigretter og forarbejdede fødevarer har trukket vores kalorieindtag hen imod vegetabilske olier, kød, stivelse og sukker, og væk fra komplekse kulhydrater, fibre og friske grøntsager [4, 5]. Disse usunde tendenser forstærkes af et 50 % fald i fysisk aktivitet. Kort sagt er vores kost i de seneste 100-150 år ændret fra en balanceret og anti-inflammatorisk kost til en ubalanceret og pro-inflammatorisk kost. Sådanne kostændringer samt den reducerede fysiske aktivitet har haft en dybtgående indvirkning på vores sundhed.

 

Fedtsyrer udfører mange funktioner, der er nødvendige for den normale fysiologiske sundhed. Bidraget af fedt til vores energiforsyning er både kvalitativt og kvantitativt vigtigt. Foruden blot at være et energidepot er de vigtige for cellemembranstruktur og -funktion og for den lokale “hormonelle” signalafgivelse. Ubalancer i fedtsyreniveauet er kendt for at påvirke det kliniske forløb af adskillige livsstilsrelaterede sygdomme, [6, 7, 8, 9, 10].

Omega-6 og omega 3-fedtsyrer

 Det øgede indtag af sojaolie i USA har øget indtaget af den essentielle omega-6 linolensyre (LA) fra gennemsnitligt 0,01 kg/år i 1909 til det nuværende på 12 kg/år [11]. Omega-6 linolensyre (LA) i kosten omdannes til omega-6 arachidonsyre (AA) i kroppen, og dette lagres i vores cellemembraner. Bioaktive komponenter dannet af omega-6 arachidonsyre (AA) er ansvarlige for både at påbegynde akut inflammation og bibeholde en kronisk inflammation i kroppen, hvilket kan føre til adskillige livsstilsrelaterede sundhedsproblemer [6, 12].

 

Sammenlignet med den kost, som mennesket har udviklet sig på, mangler nutidens vestlige kost generelt omega-3. Alternativet til de essentielle, marine omega-3 fedtsyrer EPA og DHA, som kroppen har brug for som byggesten, er den vegetabilske omega-3-fedtsyre alfa-linolensyre (ALA). Imidlertid omdannes vegetabilsk ALA ikke i tilstrækkelig grad til EPA og DHA i kroppen, og kan derfor ikke være en erstatning for de marine omega-3 kilder. Derfor skal de suppleres med et direkte indtag af EPA og DHA fra marine kilder. Ud fra den isotop-rubricerede ALA, er omfanget af omdannelse af ALA til EPA blevet estimeret til at være op mod 8 % hos mænd og op til 21 % hos kvinder i den reproduktive alder [13, 14]. Den samlede effektivitet af omdannelse af ALA er 0,2 % til EPA, 0,13 % til DPA og 0,05 % til DHA [15]. En vegetabilsk kost, der er rig på ALA, giver generelt mindre end 4 % omega-3 (EPA+DHA)-niveau i fedtsyreprofilen i fuldblod (Bioaktive fødevarer, in house resultater).

 

Nøglebudskabet er, at en balanceret omega-6 og omega-3 fedtsyreratio er en essentiel del af en balanceret kost, der sigter mod at fremme en god sundhedstilstand.

Polyumættede essentielle fedtsyrer

Omega-3 og omega-6 er polyumættede fedtsyrer (PUFA), hvilket betyder, at fedtsyren har mere end én dobbeltbinding. I omega-3 fedtsyrer er den første binding placeret imellem det tredje og fjerde kulstofatom fra kulstofkædens metyl-side (CH3) på. Omega-6 fedtsyrer har den første dobbeltbinding imellem det sjette og det syvende kulstofatom fra metyl-siden. I menneskekroppen kan mættede og umættede fedtstoffer syntetiseres ud fra kulstofgrupper i kulhydrater og proteiner, men vi mangler de nødvendige enzymer til at producere de essentielle polyumættede fedtsyrer som f.eks. omega-3 og omega-6. De essentielle fedtsyrer (EFA) er fedtsyrer, som kroppen ikke selv kan producere, og derfor skal have tilført via kosten. De vigtigste af disse fedtsyrer er linolensyre (LA, C 18:2, omega-6) og α-linolensyre (ALA, C 18:3, omega-3). Fra LA og ALA kan kroppen under optimale forhold syntetiserer arachidonsyre (AA, C 20:4, n-6), gamma-linolensyre (GLA, C18:3, omega-6), dihomogamma-linolensyre (DGLA, C20:3, omega-6), eicosapentaensyre (EPA, C20:5, omega-3) og docosahexaensyre (DHA, C22:6, omega-3), som vist i figuren.

 

Syntesen gennemføres ved et antal desaturations-trin (tilføjelse af dobbeltbindinger) og elongations-trin (tilføjelse af to kulstofatomer). LA og ALA konkurrerer om de samme desaturations- og elongations-enzymer i syntesen med de langkædede fedtsyrer AA, EPA og DHA, og dette betyder, at skønt ALA er det foretrukne substrat i processen, vil der foregå en højere produktion af AA på grund af vores høje kostindtag af omega-6 fedtsyrer, sammenlignet med omega-3 fedtsyrerne.

 

Prostaglandin-syntese

Længere henne i processen vil der blive produceret lokalt fungerende hormoner og signal-molekyler (eicosanoider) fra AA og EPA i en proces, der kaldes prostaglandin-syntese. Eicosanoiderne dannes efter frigivelse af et enzym, cyklooxygenase, og prostaglandin-syntesen påbegyndes ved oxidation af fedtsyrerne AA og EPA. Når disse fedtsyrer er oxideret, ændres den initiale struktur til den type af prostaglandin, der er behov for i kroppen på et givent tidspunkt. COX1 er det enzym, der har ansvaret for at vedligeholde kroppens normale prostaglandin-niveauer, hvorimod COX2 påbegyndes, når der indtræffer vævskade eller infektion. Prostaglandin-syntesen finder sted i næsten alle kroppens celler. De hører til gruppen "eicosanoider", fordi de består af 20 kulstofatomer. Prostaglandiner har fra 1 til 5 dobbeltbindinger, der defineres af tallet der står efter PG E: PG E1 har en enkelt dobbeltbinding, PG E2 har to, og så videre.

 

PG E2 produceres ud fra omega-6 fedtsyrerne AA, via LA, eller direkte ud fra AA, som vi f.eks. finder i kød fra kornopdrættede dyr. PG E2 er protrombotisk, hvilket betyder, at det er ansvarligt for at standse blødning og for sårheling, men samtidig kan PG E2 forårsage trombose og påvirke blodtrykket og sammentrækninger af den glatte muskulatur. PG E2 er involveret i alle inflammatoriske og smerteprocesser i kroppen, og derfor er det vigtigt at PG E2 er balanceret med bl.a. PG E3, for at undgå kroniske inflammatoriske tilstande i kroppen som følge af et højt indtag af LA og AA.

 

PG E3 produceres ud fra omega-3 fedtsyrerne EPA, via ALA, eller direkte ud fra EPA, via en kost der indeholder mange fede fisk. PG E3 har en antikoagulerende effekt på blodet og en anti-inflammatorisk funktion i kroppen [16].

Omega-6/omega-3 fedtsyrebalance og prostaglandin-balance i kroppen

Produktionen af nogle prostaglandiner er stærkt påvirket af vores kost, men også af kroppens hormonbalance, sundhedstilstand, medicinindtagelse osv. Mange mennesker har på grund af et højt indtag af vegetabilske olier og kød for meget omega-6 fedtsyre AA i deres krop, og dette medfører en høj PG E2-produktion. Hvis kosten ikke er balanceret med et tilstrækkeligt indtag af omega-3 fedtsyrerne EPA og DHA, kan der opstå en ubalance imellem PG E2 og PG E3, og dette medfører øget risiko for at få en kronisk inflammatorisk tilstand i kroppen. Prostaglandin-syntesen kan balanceres af en kost med mange omega-3 fedtsyrer, dette kan fremme produktionen af mere af det sundhedsfremmende prostaglandin PG E3. 

Oxidativ belastning og sundhed

Alle celler producerer frie radikaler og reaktiv oxygen, der kan harskne de polyumættede fedtsyrer som f.eks. omega-3 og omega-6 i cellemembraner. Kroppen har derfor udviklet sit eget forsvar mod harskning. Oxidativ belastning er en tilstand, der opstår når der er en ubalance imellem produktionen af harskningsprodukter (frie radikaler) i kroppen og kroppens forsvar imod harskning (antioxidanter). Dette sker ofte efter længerevarende fysisk aktivitet og forstærkes af en ubalanceret og pro-inflammatorisk kost. Denne ubalance, der fremkalder den oxidative belastning i kroppen, kan udbedres ved at ændre kosten. For at være godt beskyttet kræves der et indtag af antioxidanter, der indeholder fødevarer som f.eks. 5 - 9 portioner frugt, grønne grøntsager eller ekstra-jomfruolivenolie hver dag [17, 18].  De fleste menneskers indtag af de anbefalede mængder er imidlertid mindre end halvdelen af det de bør være. Mennesker, der motionerer regelmæssigt og ikke indtager en balanceret kost, kan have et oxidativt belastningsniveau der er for højt. Dette tyder på, at personer med genetisk modtagelighed for sygdomme er særligt sårbare, hvis deres daglige kost er ubalanceret og pro-inflammatorisk.

Olier der er tilgængelige på markedet

Før indførelsen af moderne teknologi til forarbejdning af fødevarer var økologisk dyrkede og uforarbejdede madolier den eneste valgmulighed der fandtes. Nu om dage er de fleste olier i butikkerne forarbejdede eller raffinerede. Raffineringsprocessen eliminerer alle smagsstoffer, dufte og kontaminanter, der kan være skadelige eller spolere produktets duft, smag eller udseende. Processen fjerner imidlertid også de naturlige antioxidanter, vitaminer og andre små komponenter som f.eks. polyfenoler, der kan have gavnlige anti-inflammatoriske egenskaber. Fjernelsen af næringsstoffer og vigtige anti-inflammatoriske komponenter kompenseres kun delvist ved tilsætning af antioxidanter i stabiliseringsøjemed. Fjernelsen af disse vigtige ernæringskomponenter fra olien, som vi indtager, forstærker den pro-inflammatoriske profil, som vores kost har i dag. Et nyligt eksempel er olivenolie. I løbet af raffineringsprocessen, som olivenolie gennemgår, fjernes polyfenolerne. I oktober 2011 godkendte EUs Fødevaresikkerhedsmyndigheder (EFSA) et krav om hjertesundhed for polyfenol i olivenolie:  ”Polyfenoler i olivenolie bidrager til beskyttelse af blodlipider mod oxidativ belastning”. Derfor kan fjernelse af små komponenter i løbet af en raffineringsproces påvirke oliernes bioaktivitet. Et lignende eksempel er fjernelse af vitamin A og vitamin D i forbindelse med raffinering af fiskeolie.

Zinzino Balance Produkter

For at kompensere for tabet af vigtige ernæringskomponenter i forbindelse med raffinering af fiskeolie, indeholder de unikke ZinzinoBalance-produkter en kombination af biologisk aktive antioxidanter fra koldpressede oliven (polyfenoler), vitamin D og en tilstrækkelig stor dosis marin omega-3 EPA og DHA fra fisk.

 

Disse komponenter arbejder sammen på en god og synergistisk måde. Omega-3 EPA og DHA fra fisk, der cirkulerer i blodet, aktiveres hurtigt, når inflammation optræder lokalt. De omdannes til biologisk aktive substanser (resolviner og protectiner), der sikrer en balanceret immunrespons. Polyfenoler er også kraftige anti-inflammatoriske agenter, der blokerer inflammatoriske og vævsskadende enzymer [19, 20]. Polyfenoler, der f.eks. kommer fra oliven (tyrosol, hydroxytyrosol og mere) besidder også antioxiderende egenskaber, der beskytter celler og blodlipider mod oxidativ belastning proportionalt med indtaget [21, 22]. Vitamin D bidrager til immunsystemets normale funktion.

bottom of page